Privacy verklaring

VoTronics computerreparatie- en installatiebedrijf te Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is deze verklaring.

Contactgegevens:
VoTronics
Basserhof 3
1703 EX Heerhugowaard
Tel: 072-5745407
www.votronics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VoTronics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Voor- en achternaam
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    Faxnummer
-    E-mailadres
-    IP / inloggegevens voor support op afstand
-    Apparaat gegevens  i.v.m. installatie onderhoud en herstel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VoTronics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-    Invoeren van de opdracht / orders
-    Opschrijven van de klachten en oplossingen
-    Het versturen van orders en facturen
-    Het opslaan van contracten / contractgegevens
-    Het afhandelen van uw betalingen
-    U te kunnen bellen of e-mailen  indien dit nodig is voor overleg / uitvoeren van orders of aanvullende informatie over opdrachten.
-    U te kunnen bellen en e-mailen voor het informeren over lopende / verlopen contracten. 
-    VoTronics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VoTronics neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoTronics) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VoTronics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

-    Persoonsgegevens voor belasting    7 jaar wettelijk verplicht
-    Garantie gegevens             afhankelijk van de fabrieksgarantie
-    Ordergegevens                 niet langer dan noodzakelijk
-    Contact met klant                 tot einde klantrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden

VoTronics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die  uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VoTronics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VoTronics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.
Onze website bevat links naar andere websites. VoTronics is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van VoTronics vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VoTronics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @votronics.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VoTronics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VoTronics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info @votronics.nl

Aldus opgemaakt 24 mei 2018 aangepast 1 juli 2022

VoTronics
Paul Volman

 

Onze Services

  • Reparatie computers + randapparatuur
  • Recovery databestanden
  • Installatie van besturingssystemen
  • Onderhoud computers + printers
  • Verkoop computersystemen op maat
  • Netwerksystemen
  • Advies

Snel Contact

VoTronics
Basserhof 3
1703 EX  Heerhugowaard
tel: 072-5745407
Geopend op afspraak: ma-vr 09:00-17:00u
email:

Contact formulier